Co zrobić, gdy doszło do uszkodzenia mechaniki dysku twardego, a ty masz zapisane na nim istotne informacje? Poniżej przedstawimy krótki opis każdego uszkodzenia – sprawdź dlaczego twój dysk nie działa! Co możesz zrobić, aby odzyskać istotne dla Ciebie dane?

Uszkodzenie elektroniki dysku twardego

Powstaje najczęściej na skutek przepięcia, wyczerpania elementów elektroniki lub wady fabrycznej ujawniającej się po czasie. Uszkodzenie to często pociąga za sobą inne uszkodzenia tj. uszkodzenie elektroniki wewnętrznej (elektronika dysku składa się z dwóch części – elektroniki zewnętrznej, w postaci płytki drukowanej i wewnętrznej, wewnątrz obudowy dysku), a nawet uszkodzenia głowic. Częstym objawem jest całkowite unieruchomienie dysku twardego lub „stukanie” głowic. Nie ma jednak możliwości rozpoznania usterki bez przeprowadzenia specjalistycznej ekspertyzy. Samodzielna wymiana jest dopuszczalna, jednak w niektórych modelach dysków pociąga za sobą ryzyko uszkodzenia zależności pomiędzy informacjami serwomechanizmu zapisanymi na dysku, a elektroniką. Również współwystępowanie uszkodzenia głowic może doprowadzić do zniszczenia wymienionej elektroniki.

Uszkodzenie głowic dysku twardego

Powstaje na skutek wyczerpania, zabrudzenia lub uderzenia głowic o powierzchnię talerza. Może również powstać wskutek uszkodzenia elektroniki dysku. Często objawia się „stukaniem” lub w niektórych modelach zatrzymaniem pracy silnika (rozkręcanie się i zwalnianie dysku). Jest to poważna usterka i wymaga specjalistycznych urządzeń do jej usunięcia. Samodzielna próba naprawy usterki może doprowadzić do całkowitej utraty danych.

Uszkodzenie silnika dysku twardego

Uszkodzenie to może mieć podłoże mechaniczne np. na skutek np. uderzenia (następuje zatarcie łożysk), jak i elektroniczne z powodu uszkodzenia cewek silnika. Częstą przyczyną jest również wada fabryczna. Samodzielna naprawa, bez specjalistycznych urządzeń nie jest możliwa.

Uszkodzenie elementów serwomechanizmu

Oprócz głowic, elektroniki i silnika w dysku twardym znajdują się takie elementy jak hamulce, filtry i elementy blokujące głowice. Ich uszkodzenie na skutek najczęściej wyczerpania mechanicznego może spowodować różne usterki, aż po uszkodzenie talerzy włącznie. Oderwane elementy serwomechanizmu mogą zakłócać pracę dysku wywoływać zgrzyty, stukanie itp. Każde włączenie tak uszkodzonego dysku może powodować jego destrukcję!

Uszkodzenie struktury nośnika

Jest to poważne uszkodzenie będące odmianą uszkodzeń typu bad sectors występująca jednak w obszarze informacji rozruchowych dysku. W wyniku tego dysk nie może wykonać inicjalizacji i nie przejdzie w stan gotowości. Może to wywoływać efekt „stukania” lub zatrzymywanie się dysku (rozkręcanie i zwalnianie). Jest to poważne uszkodzenie fizyczne.

Fizyczne uszkodzenie talerzy dysku

To najpoważniejsze uszkodzenie polega na porysowaniu nośnika na skutek zetknięcia się głowic, lub innych elementów, np. w efekcie uszkodzenia elementów serwomechanizmu z powierzchnią talerzy. Uszkodzone obszary nie nadają się do ponownego odczytania. Każde uruchomienie takiego dysku może powodować progresję uszkodzeń a w ostateczności może doprowadzić do całkowitego zniszczenia danych.

 

Jeśli straciłeś dane z nośnika
– zachowaj spokój i skontaktuj się z nami!

Tel.: (32) 782 95 95 w godz. 8.00-16.00
kom: 600 871 487 24h przez 7 dni
Email: odzyskaj@mediarecovery.pl

 

Odzyskujemy dane z następujących urządzeń i nośników:

Dyski SAS/SCSI

czytaj więcej

Dyski RAID

czytaj więcej

Urządzenia mobilne

czytaj więcej

SIM - mini, micro, nano

czytaj więcej

Karty pamięci flash (Pendrive)

czytaj więcej

Rejestratory cyfrowe DVR

czytaj więcej

Nośniki CD / DVD / Blu-ray

czytaj więcej