Gwarancja poufności oraz bezpieczeństwa informacji

Decydując się na korzystanie z usług Mediarecovery otrzymujesz gwarancję poufności oraz bezpieczeństwa Twoich danych. Skupiamy się wyłącznie na odzyskaniu zawartych na nich informacji przy pomocy specjalistycznych narzędzi programowych i sprzętowych.

Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, potwierdzające zdolność do bezpiecznego przetwarzania informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajne i poufne.

Mediarecovery jako pierwsza w Polsce firma ma wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISE/IEC ISO 27001:2013, według najnowszej aktualizacji z września 2013r. Wdrożony system zapewnia zgodność firmy z wymaganiami prawnymi oraz gwarantuje najwyższą ochronę przetwarzanych i przechowywanych informacji.

Odzyskiwanie danych z zachowaniem poufności

W trakcie odzyskiwania danych posługujemy się wyłącznie nazwami plików, nie analizujemy ich zawartości. Nie sprawdzamy również legalności i pochodzenia programów, plików multimedialnych czy innych danych zapisanych na nośniku. Jeśli przedmiotem danych do odzyskania są np. usunięte wiadomości SMS lub e-mail lub inne informacje o charakterze prywatnym również w tych wypadkach gwarantujemy pełną poufność.

Odzyskujemy dane z następujących urządzeń i nośników:

Dyski SAS/SCSI

czytaj więcej

Dyski RAID

czytaj więcej

Urządzenia mobilne

czytaj więcej

SIM - mini, micro, nano

czytaj więcej

Karty pamięci flash (Pendrive)

czytaj więcej

Rejestratory cyfrowe DVR

czytaj więcej

Nośniki CD / DVD / Blu-ray

czytaj więcej